ANBI Informatie

Stichting
Stanislaus Foundation

Doelstelling

Het ondersteunen en initiëren van activiteiten gericht op het algemeen nut, alsmede het verwerven van de benodigde gelden hiervoor, daaronder begrepen maar niet beperkt tot, de verwerving van kunst (in de ruimste zin van het woord) teneinde deze kunst voor een breed publiek tentoon te stellen en toegankelijk te maken, alsmede overige projecten gericht op cultuur, gezondheid, duurzaamheid, educatie, ontwikkeling natuur en (sociaal) maatschappelijke projecten in Nederland of daarbuiten

Missie - wij staan voor

Mensen de kans bieden om hun positie in de samenleving te verbeteren en het behouden van cultureel erfgoed.

Met Stichting Stanislaus Foundation willen wij kinderen, jongeren en volwassenen die zich in een kansarme situatie bevinden helpen deze situatie te verbeteren en daarmee toekomstperspectief bieden. Dit willen wij doen door financiële steun te bieden aan projecten en organisaties die zich richten op het verbeteren van de levenssituatie van deze mensen.

Wij geloven daarnaast dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn, zodat nog generaties lang er nog van kunnen genieten. Wij hebben ook oog voor het klimaat, duurzaamheid, gezondheid, educatie en andere (sociaal) maatschappelijke projecten.

Visie - wij gaan voor

Met Stichting Stanislaus Foundation gaan wij voor een toekomst waarin mensen de mogelijkheden krijgen om een bestaan voor zichzelf te creëren en waarin zij een volwaardige plaats in de samenleving kunnen innemen.

Veel kinderen en volwassen leven in een vicieuze cirkel zonder positief perspectief. Stichting Stanislaus Foundation vindt dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, ongeacht hun afkomst, gender, religie of economische situatie. Daarom hebben wij als visie deze mensen uit hun vicieuze cirkel te halen, door ze directe hulp te bieden en toegang te geven tot voorzieningen die hun bestaan kunnen verbeteren.

Vanuit onze missie steunt Stichting Stanislaus Foundation projecten die zich inzetten voor behoud van kunst, cultuur, monumentaal erfgoed, maar eveneens projecten die zich richten op het klimaat, natuur, duurzaamheid, gezondheid, educatie en de maatschappij.

Doelgroep

  • Kinderen, jongeren en volwassen die zich in een kwetsbare positie in de samenleving bevinden
  • Kunstenaars, kunstobjecten, culturele organisatie en monumentaal erfgoed

In Nederland en wereldwijd

  • Kinderen in Nederland die vanwege de thuissituatie van het gezin niet kunnen deelnemen aan activiteiten op school, schoolreisjes of die niet lid kunnen zijn van een (sport) club of vereniging.
  • Kinderen, jongeren en volwassenen die in urgente nood verkeren.
  • Kunstobjecten die door financiële nood niet meer toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Bestuurders

JWS Fabels
Voorzitter
J Schmit
Secretaris
D Fabels
Penningmeester

Beloningsbeleid

Er worden geen beloningen uitgekeerd aan bestuurders voor de verrichte werkzaamheden

Financiële verantwoording

Gegevens

Email: info@stanislausfoundation.com
RSIN/Fiscaal nummer: 862872261
KVK nummer: 83432507

Privacy Preferences

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Onze website maakt gebruik van cookies. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.