Privacybeleid

Stanislausfoundation.com is een website van Stichting Stanislaus Foundation. Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de website, kunt u contact opnemen met de redactie via info@stanislausfoundation.com.

Disclaimer

Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd, maar Stichting Stanislaus Foundation sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. De inhoud van deze site kan steeds door Stichting Stanislaus Foundation zonder voorafgaande aankondiging worden verbeterd, gewijzigd of verwijderd.

Privacyverklaring

Stichting Stanislaus Foundation gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar bezoekers binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Stichting Stanislaus Foundation, waaronder ook begrepen de website stanislausfoundation.com, verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de websites) van Stichting Stanislaus Foundation. Dit Privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting Stanislaus Foundation gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijke

Stichting Stanislaus Foundation is de verantwoordelijke in de zin van de Avg.

Stichting Stanislaus Foundation vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar contacten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Avg stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Heeft u vragen of klachten? U kunt Stichting Stanislaus Foundation kosteloos bereiken via:

info@stanislausfoundation.com

 

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Stanislaus Foundation uw persoonsgegevens?

Stichting Stanislaus Foundation verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

  • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
  • het voldoen aan een wettelijke verplichting;

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Stanislaus Foundation?

Stichting Stanislaus Foundation verzamelt verschillende categorie├źn persoonsgegevens, dit zijn:

  • naam
  • e-mailadres;
  • interactiegegevens (bijvoorbeeld een cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek opgeslagen).

Stichting Stanislaus Foundation verzamelt (persoons)gegevens direct bij u.

 

Hoe zorgt Stichting Stanislaus Foundation voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting Stanislaus Foundation gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting Stanislaus Foundation neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting Stanislaus Foundation deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacyverklaring.

 

Bewaartermijnen

Stichting Stanislaus Foundation bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Stanislaus Foundation. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting Stanislaus Foundation nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Stuur uw verzoek naar: info@stanislausfoundation.com

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting Stanislaus Foundation passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.

Stichting Stanislaus Foundation neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Privacy Preferences

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Onze website maakt gebruik van cookies. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.